Extra service

Bij terugkomst

Kan tegen inlevering van het deelname bandje een bord heerlijke pasta verkregen worden!

Fietswasplaats

Als deelnemer kun je na afloop je mtb schoonspuiten. Ga daarvoor naar de fietswasplaats direct bij start en finish. Dit is bij het Oale Roadhoes.

Reparatie en fietsinformatie

MTB-speciaalzaak Sloot is aanwezig bij start en finish met een stand met onderdelen en reparatie. Ook onderweg staan enkele reparatiestands.

Verzorgingsposten onderweg

Onderweg zijn er uitstekende voorzieningen en verzorgingsposten(3) waar iets te drinken en te eten wordt uitgedeeld. 

Gedragcode MTB

De NTFU heeft, samen met KNWU, Staatsbosbeheer en de vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, een gedragscode voor mtb-ers ontwikkeld. We doen een dringend beroep op iedere deelnemer zich hieraan te houden. Dit bevordert een goede verstandhouding tussen mtb- ers en andere recreanten en voorkomt onnodige schade aan de natuur. Uiteindelijk stellen we hier de toekomst van de mtb-sport in het algemeen mee zeker.

- Fiets alleen daar waar het is toegestaan. 
- Respecteer de natuur: plant én dier. 
- Fiets in kleine groepjes. 
- Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk.
- Benader ander recreanten en drukke locaties stapvoets. 
- Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond. 
- Maak geen onnodig lawaai. 
- Laat geen afval achter.
- Fiets de route niet op andere dagen.

Presets Color
Download